Projekt finansowany z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo  IMPEX Sp. z o.o. realizuje projekt o nr POIR.06.02.00- 22-0221/21

Finansowany z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację pt: „Wdrożenie zdalnej kontroli urządzeń w usługach outsourcingu i wynajmu w firmie IMPEX Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie IMPEX Sp. z o.o. innowacji procesowej w usługach wynajmu maszyn i urządzeń bazującej na technologiach informatycznych, mającej na celu zwiększenie odporności na skutki epidemii covid-19 oraz podobnych zagrożeń.

Efektem projektu jest wprowadzenie do procesów świadczenia usług w przedsiębiorstwie IMPEX Sp. z o.o. innowacji technologicznej (cyfrowej) umożliwiającej istotne zwiększenie możliwości realizacji dotychczasowych usług w formie zdalnej. Wdrożenie projektu pozytywnie wpłynie na zdolność przedsiębiorstwa do reakcji na sytuacje kryzysowe, w tym ograniczenia pandemiczne.

Wartość projektu: 295 000,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 250 000,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19